Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę zaworów gazowych przed gazomierzami wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych (wentylacyjnych) w lokalach mieszkalnych,pralniach i suszarniach oraz lokalach użytkowych w Poznaniu w roku 2024 w wejściach:

os. Rusa 121, 126, 128, 131 (ZADANIE 1)

os. Rusa 101-114 (ZADANIE 2)

 

Ważne daty w procedurze przetargowej:

Od dnia 21.03.2024 wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Do dnia 18.04.2024 składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00

 W dniu  18.04.2024 otwarcie ofert o godzinie 17.00 wsiedzibie Zamawiającego

Koszt zakupu jednej specyfikacji: 100 zł

Wartość wadium dla Zadania 1: 10.000 zł

Wartość wadium dla Zadania 2: 10.000 zł

Termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2024 r.

 

Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie os. Rusa, tel 61-8740-242

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.