Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej na os. Orła Białego.

Termin składania ofert – 19.03.2018 r., do godz. 13:00.
Materiały przetargowe – specyfikację należy odbierać w godz. 9:00 – 12:00 od dnia 20.02.2018 r. w Kierownictwie Osiedla Orła Białego 4 (61 8795 390). Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Kierownictwa Osiedla Orła Białego.Za pobrane materiały przetargowe pobierana będzie opłata w wysokości 75 PLN.

Kierownictwo Osiedla Orła Białego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.