Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • podwyższenie balustrad balkonowych w 2 budynkach V-kondygnacyjnych na os. Powstań Narodowych 3-7 i 39-43.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 03.03.2020 r., godz. 13.00. Otwarcie oferty nastąpi 03.03.2020r., godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

  • wykonanie wymiany instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody, cyrkulacyjnej i pionów kanalizacyjnych w 2 budynkach V-kondygnacyjnych na os. Oświecenia 35-40 i 41-46.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 05.03.2020 r., godz. 13.00. Otwarcie oferty nastąpi 05.03.2020 r., godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli (tel. 61 877 39 31). Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 (tel. 61 877 39 31) wyłącznie w godz.10.00-13.00.

Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych. Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.