Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Armii Krajowej 101 ogłasza przetarg nieograniczony na:

I. Przegląd instalacji gazowej i wentylacji w budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych i pawilonach usługowych na os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej w latach 2017-2019.

II. Wymianę instalacji hydrantowej wraz z pompownią w budynku 10 piętrowym na os. Bohaterów II Wojny Światowej 31, 32 i 34.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedla (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 3 lub 2) po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101 pokój nr 5 w godzinach 9:00 – 13:00, czwartek w godz. 12:00 – 16:00) opłaty w wysokości 40 zł+23% VAT za specyfikacje dla jednego zadania. Ofertę na wybrane zadanie należy składać u Zamawiającego (os. Armii Krajowej 101 pokój nr 3), w dni robocze w godz. 9:00 – 11:00 do 8 lutego 2017 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 8 lutego 2017 r. o godzinie 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.