Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

remont balkonów z wymiana balustrad w budynku os. Rusa 1-10 (Zadanie 1), os. Rusa 15-22 (Zadanie 2) w Poznaniu.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 10.03.2023 r. – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • do 11.04.2023 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00
  • 11.04.2023 r. – otwarcie ofert o godzinie 15.00 w siedzibie Zamawiającego

Koszt zakupu jednej specyfikacji: 200 zł.
Wartość wadium dla Zadania 1: 15 000 zł.
Wartość wadium dla Zadania 2: 10 000 zł.

Termin zakończenia inwestycji: 30 września 2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego

Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie os. Rusa, tel 61 874 02 42.