Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont balkonów z wymianą balustrad w budynku na os. Rusa 1-10 (zadanie 1), os. Rusa 31-34 (zadanie 2), os. Rusa 43-48 (zadanie 3) w Poznaniu.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 9.04.2021 r. – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • do 7.05.2021 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00
  • 7.05.2021 r. – otwarcie ofert o godzinie 15.30 w siedzibie Zamawiającego

Koszt zakupu jednej Specyfikacji – 200 zł
Wartość wadium dla zadania 1: 20 000 zł
Wartość wadium dla zadania 2: 8 000 zł
Wartość wadium dla zadania 3: 12 000 zł
Termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2021 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa – tel. 61 874 02 42.