Kierownictwo os. Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont balkonów z wymianą balustrad w budynku os. Rusa 1-10 (zadanie 1), os. Rusa 15-22 (zadanie 2) w Poznaniu.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 08.02.2024 r. – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • do 07.03.2024 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00;
  • 07.03.2024 r. – otwarcie ofert o godzinie 17.00 w siedzibie Zamawiającego.

Koszt zakupu jednej specyfikacji: 200 zł

Wartość wadium dla Zadania 1: 15 000 zł
Wartość wadium dla Zadania 2: 10 000 zł

Termin zakończenia inwestycji: 30 września 2024 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel 61 874 02 42.