Kierownictwo os. Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

remont balkonów z wymianą balustrad w budynku os. Rusa 1-10 (zadanie 1), os. Rusa 23-30 (zadanie 2), os. Rusa 49-52 (zadanie 3) w Poznaniu.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 3.03.2022 r. – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • do 31.03.2022 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00,
  • 31.03.2022 r. – otwarcie ofert o godz. 17.00 w siedzibie zamawiającego.

Koszt zakupu jednej specyfikacji: 200 zł.

Wartość wadium dla Zadania 1: 20 000 zł
Wartość wadium dla Zadania 2: 20 000 zł
Wartość wadium dla Zadania 3: 15 000 zł

Termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2022 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel. 61 874 02 42.