Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty murarskie związane z remontem elewacji balkonów w budynkach: nr 16-25 (klatki 16,18,19,20), nr 33-42 (klatki 38,41), nr 45-54 (klatki 49,52) na os. Tysiąclecia w Poznaniu.

Termin składania ofert i wpłaty wadium – 13.000,00 zł do 22.02.2018 r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.02.2018 r.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (150,00 zł brutto) w Dziale Technicznym w godz. 8:00 – 14:00 tel. 61 876 00 56.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.