Kierownictwo os. Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną w budynku os. Rusa 11 w Poznaniu.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 9.11.2022 r. – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • do 7.12.2022 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00
  • 7.12.2022 r. – otwarcie ofert o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego

Koszt zakupu specyfikacji – 100 zł.
Wartość wadium – 10 000 zł

Termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2023 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa – tel. 61 874 02 42.