Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont istniejącego ocieplenia elewacji szczytowych dla wysokich budynków mieszkalnych na osiedlu Piastowskim 56, 62 i 97, 103 w Poznaniu.

Termin składania ofert i wpływu wadium:

Termin składania ofert – do 18.06.2018 roku, godz. 11:30.
Termin wpłaty wadium – do 15.06.2018 roku (przelew).
Termin otwarcia ofert – 18.06.2018 roku, godz. 12:00.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pokój nr 11) w terminie od 22.05.2018 roku w godz. 10:00 do 12:00 po wpłaceniu 100 zł przelewem na konto Kierownictwa Osiedla – nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Rozpatrywane będą tylko oferty wykonane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Kierownik Techniczny Osiedla Piastowskiego – Roman Krzywiński (tel.61 222 38 55).