Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Rusa 54, 61-245 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty drogowe na mieniu Spółdzielni przy nieruchomości nr 3 na Osiedlu Rusa.

Ważne daty w procedurze przetargowej:
do 10.06.2016 – wydawanie specyfikacji istotnych warunków Zamówienia,
do 14.06.2016 – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium,
14.06.2016, godz. 15.00 – otwarcie ofert.

Koszt zakupu specyfikacji: 100 zł.
Wartość wadium: 6000 zł.
Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na Konto Zamawiającego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel. 618 740 242.