Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty instalacyjne – wymianę starych głowic cieczowych na Danfoss Versa 5216 w niskich budynkach mieszkalnych na os. Piastowskim w Poznaniu.

Termin składania ofert i wpływu wadium:

Termin składania ofert: do 12.10.2017 r., godz. 11:30.
Termin wpłaty wadium: do 11.10.2017 r. (przelew).
Termin otwarcia ofert: 12.10.2017 r., godz. 12:00.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla, pokój nr 11 w terminie od 03.10.2017 r., w godz. 10:00 do 12:00.

Rozpatrywane będą tylko oferty wykonane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Kierownik Techniczny Osiedla Piastowskiego – Roman Krzywiński, tel.61 222 38 55.