Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie i montaż 27 kompletów „turbowentów” na budynkach os. Rusa w roku 2020.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od dnia 12.03.2020 r. – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • do dnia 9.04.2020 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz 12:00.
  • 9.04.2020 r. – otwarcie ofert o godzinie 17:00 w siedzibie Zamawiającego.

Koszt zakupu specyfikacji to 100 zł. Wartość wadium – 5 000 zł.

Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa (tel. 61 874 02 42).