Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie i montaż 34 kompletów „turbowentów” na budynkach na os. Rusa w roku 2019.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 09.05.2019 r. – wydawanie specyfikacji istotnych warunków Zamówienia;
  • do 06.06.2019 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz 12.00;
  • 06.06.2019 r.  – otwarcie ofert o godz. 17.00 w siedzibie Zamawiającego.

Koszt zakupu specyfikacji – 100 zł.
Wartość wadium – 5 000 zł.

Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa – tel. 61 874 02 42.