Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie i montaż 24 kpl. turbowentów na os. Rusa w 2018 r.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 06.03.2018 – wydawanie specyfikacji istotnych warunków Zamówienia,
  • do 03.04.2018 – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium,
  • 03-04-2018 – otwarcie ofert o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Koszt zakupu specyfikacji – 100 zł.
Wartość wadium – 5000 zł.

Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla (tel. 61 874 02 42).