Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych tj. w lokalach mieszkalnych, częściach wspólnych budynku, w tym w szczególności pralniach i suszarniach, lokalach użytkowych i pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi na os. Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu w 2024 roku.

Termin składnia ofert – do 26.02.2024 r. do godz. 13:00
Termin wpłaty wadium – do 23.02.2024 r.
Termin realizacji zadania – do 15.12.2024 r.

Otwarcie ofert nastąpi 28.02.2024 r. o godz. 16.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (100,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092) w Dziale Technicznym w godz. 8:00 – 14:00 tel. 61 877 39 31

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.