Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie rocznego przeglądu i konserwacji instalacji gazowej i wentylacji w 53  budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowych na osiedlach: Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu.

Terminy:
składnie ofert i wpłata wadium – do 19.04.2018 r., godz. 13:00,
otwarcie oferty – 19.04.2018 r., godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedla (tel. 61 877 39 31 w. 215). Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 (tel. 61 877 39 31 w. 210) wyłącznie w godz. 10:00-13:00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.