Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 61-252 Poznań ul. Chyżańska 3, ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowych na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 13.03.2017 r., godz. 13:00.
Otwarcie oferty: 13.03.2017 r., godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Osiedla, tel. 61 877 39 31, wew. 217.  Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 tel. 61 877 39 31, wew. 210 wyłącznie w godz. 10:00-13:00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.