Kierownictwo os. Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej oraz przeglądu kanałów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych na os. Rusa w Poznaniu w roku 2020.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 26.03.2020 r – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • do 23.04.2020 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium;
  • 23.04.2020 r. / 17:00 – otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego.

Koszt zakupu Specyfikacji – 100 zł, wartość wadium – 5 000 zł. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa (tel. 61 874 02 42).