Kierownictwo os. Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej oraz przeglądu kanałów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych na os. Rusa w Poznaniu w roku 2020.

Wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – od 20.02.2020 r.
Składanie ofert przetargowych i wpłata wadium – do 19.03.2020 r.

Otwarcie ofert odbędzie się 19.03.2020 r. o godz. 17.00 w siedzibie Zamawiającego. Koszt zakupu specyfikacji to 100 zł. Wartość wadium to 5000 zł. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa (tel. 61 874 02 42).