Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej oraz przeglądu kanałów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych na os. Rusa w 2019 r.

Ważna daty w procedurze przetargowej:
od 14.03.2019 r. – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
do 15.04.2019 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium;
w 15.04.2019 r. – otwarcie ofert o godz. 17:00 w siedzibie Zamawiającego.

Koszt zakupu Specyfikacji – 100 zł, wartość wadium – 5 000 zł. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnieść na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla – tel. 61 874 02 42.