Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

wymianę czterech dźwigów osobowych wraz z ich konserwacją w wejściach – os. Rusa 130, os. Rusa 131, os. Rusa 132 oraz os. Rusa 136 w Poznaniu.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 24.02.2022 r. – wydawanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • do 24.03.2022 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00
  •  24.03.2022 r. – otwarcie ofert o godzinie 17.00 w siedzibie zamawiającego

Koszt zakupu specyfikacji: 100 zł
Wartość wadium: 10 000 zł

Termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2022 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel. 61 874 02 42.