Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

I. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Rzeczypospolitej 21-27;
II. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Rzeczypospolitej 28-34;
III. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Armii Krajowej 1-3;
IV. wymian instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Armii Krajowej 31-35;
V. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Armii Krajowej 70-76;
VI. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Bohaterów II Wojny Światowej 53-59.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, które można odebrać w Kierownictwie Osiedla (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 3 lub 2) po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101 pokój nr 5 w godzinach 9:00-13:00, czwartek w godz. 12:00-16:00) opłaty w wysokości 40 zł+23% VAT za specyfikacje dla jednego zadania. Oferty na wybrane zadania należy składać u Zamawiającego (os. Armii Krajowej, 101 pokój nr 3) w dni robocze w godz. 9:00-11:00 do dnia 10 maja 2017 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 15:00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.