Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę dwóch dźwigów osobowych wraz z konserwacją w wejściach os. Rusa 137 oraz os. Rusa 138 w Poznaniu.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 09.02.2023 r. – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • do 09.03.2023 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00;
  • 09.03.2023 r. – otwarcie ofert o godz. 17.00 w siedzibie Zamawiającego.

Koszt zakupu Specyfikacji – 100 zł
Wartość wadium – 10 000 zł
Termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa – tel. 61 874 02 42.