Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę i podmurowanie okien na os. Orła Białego 75, 76, 77.

Termin składania ofert – 09.04.2020 r. do godz. 13:00.

Materiały przetargowe – specyfikację należy odbierać w godz. 9:00 – 12:00 od dnia 10.03.2020 r. w Kierownictwie Osiedla Orła Białego 4 (tel. 61 8795 390). Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Kierownictwa Osiedla Orła Białego. Za pobrane materiały przetargowe pobierana będzie opłata w wysokości 75 zł.

Kierownictwo Osiedla Orła Białego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.