Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną w budynku na os. Rusa 13 w Poznaniu.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 2.04.2021 r. – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • do 30.04.2021 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00
  • 4.05.2021 r. – otwarcie ofert o godzinie 15.30 w siedzibie Zamawiającego

Koszt zakupu Specyfikacji – 100 zł
Wartość wadium – 10 000 zł
Termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2021 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa – tel. 61 874 02 42.