Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

I. wymianę ocieplenia ścian szczytowych wraz z odmalowaniem elewacji budynku na os. Rzeczypospolitej 71-76;

II. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Rzeczypospolitej 86-92;

III. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Rzeczypospolitej 93-99;

IV. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Armii Krajowej 77-83;

V. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Armii Krajowej 84-88;

VI. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Bohaterów II Wojny Światowej 9-15;

VII. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na os. Bohaterów II Wojny Światowej 39-45.

VIII. wymianę wodomierzy na elektroniczne z modułem radiowym firmy Techem typ Vario3, Q3=1,6m3/h, DN15mm, klasy R100/50 w 7 budynkach na os. Rzeczypospolitej w łącznej liczbie 1 192 szt.

IX. wymianę wodomierzy na elektroniczne z modułem radiowym firmy Techem typ Vario3, Q3=1,6m3/h, DN15mm, klasy R100/50 w 14 budynkach na os. Armii Krajowej w łącznej liczbie 2 644 szt.

X. wymianę wodomierzy na elektroniczne z modułem radiowym firmy Techem typ Vario3, Q3=1,6m3/h, DN15mm, klasy R100/50 w 9 budynkach na os. Bohaterów II Wojny Światowej w łącznej liczbie 1 522 szt.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, które można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 3 lub 2) po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101, pokój nr 5 w godzinach 9:00-13:00, czwartek w godz. 12:00-16:00) opłaty w wysokości 40 zł+23% VAT za specyfikacje dla jednego zadania. Oferty na wybrane zadania należy składać u Zamawiającego na os Armii Krajowej 101 (pokój nr 3) w dni robocze w godz. 9:00-11:00 do dnia 27 grudnia 2018 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27 grudnia 2018 r. o godzinie 15:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.