Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę okien z podmurowaniem ścian w dwóch pionach korytarzowych w 16-piętrowym budynku na os. Orła Białego nr 45, 46, 74.

Termin składania ofert 07.03.2019 r. do godz. 13.00. Materiały przetargowe – specyfikację  należy odbierać w godz. 9.00 – 12.00 od 8.02.2019 r. w Kierownictwie Osiedla Orła Białego 4 (tel. 61 879 53 90). Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Kierownictwa Osiedla Orła Białego. Za pobrane materiały przetargowe pobierana będzie opłata w wysokości 75 zł.

Kierownictwo Osiedla Orła Białego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.