Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. wymianę osłon balkonowych poliwęglanowych na HPL w budynku na os. Orła Białego 89-101, 106-119  w Poznaniu,
  1. wymianę okien drewnianych i PCV w piwnicach na os. Orła Białego.

Termin składania ofert: 10.04.2017 r., do godz. 13:00.
Materiały przetargowe – specyfikację należy odbierać w godz. 9:00 – 12:00 od 14.03.2017 r. w Kierownictwie Osiedla Orła Białego 4, telefon 61 879 53 90. Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Kierownictwa Osiedla Orła Białego. Za pobrane materiały przetargowe pobierana będzie opłata w wysokości 75 zł. Kierownictwo Osiedla Orła Białego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.