Kierownictwo Osiedla Orła Białego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę osłon poliwęglanowych na osłony HPL w budynkach na os. Orła Białego 89-101 i 106-119 w Poznaniu.

Termin składania ofert – 8.05.2017 r. do godz. 13:00.
Materiały przetargowe – specyfikację  należy odbierać w godz. 9:00 – 12:00 od dnia 25.04.2017 r. w Kierownictwie Osiedla Orła Białego 4, telefon 61 879 53 90.
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Kierownictwa Osiedla Orła Białego. Za pobrane materiały przetargowe pobierana będzie opłata w wysokości 75 PLN.

Kierownictwo Osiedla Orła Białego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.