Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę poziomów kanalizacyjnych na os. Rusa w 2020 roku.

Wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – od 27.02.2020 r;
Termin składania ofert przetargowych i wpłata wadium – do 26.03.2020 r., godz. 12.00;
Otwarcie ofert – 26.03.2020 r., godz. 17.00 w siedzibie Zamawiającego.

Koszt zakupu Specyfikacji – 100 zł;
Wartość wadium – 5 000 zł.

Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa (tel. 61 874 02 42).