Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę zaworów gazowych przed gazomierzem wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych (wentylacyjnych) w lokalach mieszkalnych, pralniach i suszarniach oraz lokalach użytkowych w Poznaniu w roku 2023 w wejściach: os. Rusa 4, os. Rusa 7 i os. Rusa 9 (ZADANIE 1), os. Rusa 86-95 (ZADANIE 2), os. Rusa 124 i os. Rusa 132 (ZADANIE 3).

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 17.02.2023 r. – wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • do 17.03.2023 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00,
  • 17.03.2023 r. – otwarcie ofert o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego

Koszt zakupu jednej specyfikacji: 100 zł

Wartość wadium dla Zadania 1: 10 000 zł
Wartość wadium dla Zadania 2: 5 000 zł
Wartość wadium dla Zadania 3: 5 000 zł

Termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel. 61 874 02 42.