Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę zaworów gazowych przed gazomierzami wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych (wentylacyjnych) w lokalach mieszkalnych, pralniach i suszarniach oraz lokalach użytkowych w Poznaniu w roku 2024 w wejściach: os. Rusa 121, 122, 123, 126, 127, 128, 131 (zadanie 1), oraz w budynku os. Rusa 101-114 (zadanie 2).

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 15.02.2024 r. – wydawanie specyfikacji istotnych warunków Zamówienia;
  • do 14.03.2024 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00;
  • 14.03.2024 r. – otwarcie ofert o godzinie 17.00 w siedzibie Zamawiającego.

Koszt zakupu specyfikacji – 100 zł
Wartość wadium dla zadania 1 – 10 000 zł
Wartość wadium dla zadania 2 – 10 000 zł

Termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2024 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel. 61 874 02 42.