Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę dwóch dźwigów osobowych wraz z konserwacją w wejściach os. Rusa 137 oraz os. Rusa 138 w Poznaniu.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 14.03.2023 r. – wydawanie specyfikacji istotnych warunków Zamówienia
  • do 11.04.2023 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00
  • 11.04.2023 r. – otwarcie ofert o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego

Koszt zakupu specyfikacji – 100 zł.
Wartość wadium – 10 000 zł.

Termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel. 61 874 02 42.