Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę stolarki okiennej w budynkach os. Rusa w Poznaniu w roku 2024.

Ważne daty w procedurze przetargowej:

  • od 15.02.2024 r. – wydawanie specyfikacji istotnych warunków Zamówienia;
  • do 14.03.2024 r. – składanie ofert przetargowych i wpłata wadium do godz. 12.00;
  • 14.03.2024 r. – otwarcie ofert o godzinie 17.30 w siedzibie Zamawiającego.

Koszt zakupu specyfikacji – 100 zł
Wartość wadium – 10 000 zł
Termin zakończenia inwestycji: 30 września 2024 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie płatności związane z przetargiem należy wnosić na konto Zamawiającego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Kierownictwie Osiedla Rusa, tel. 61 874 02 42.