Przypominamy, że Rada Nadzorcza oraz Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zdecydowali się na zarządzenie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwał na piśmie w terminie 21-23 czerwca 2022 roku w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za lata 2019, 2020 i 2021;
 • podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za lata 2019, 2020 i 2021;
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata 2019, 2020 i 2021;
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Poniżej przedstawiamy projekty uchwał, karty do głosowania oraz formularz pełnomocnictwa.

 1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2019 rok;
 2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2020 rok;
 3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2021 rok;
 4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za rok 2019;
 5. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za rok 2020;
 6. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za rok 2021;
 7. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2019 rok;
 8. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2020 rok;
 9. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2021 rok;
 10. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu może zaciągnąć;
 11. Projekt karty do głosowania
 12. Formularz pełnomocnictwa