13 kwietnia 2022 r. w godz. 12:00-20:00 odbędą się wybory do Rad Osiedli w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2022-2025. Przypomnijmy, że Rada Osiedla to bezpośredni przedstawiciel mieszkańców reprezentujący ich interesy i potrzeby, dlatego warto zapamiętać powyższą datę i wziąć udział w wyborach.

Rady Osiedla/i  składają się z 8-21 członków wybieranych w wyborach bezpośrednich, spośród zgłoszonych kandydatów na 3-letnią kadencję w osiedlowych okręgach wyborczych obejmujących członków osiedla/i wchodzących w skład Kierownictw Osiedli. Kształt okręgów wyborczych oraz liczbę wybieranych w tym roku członków Rad Osiedli określają szczegółowo Zarządzenia do Uchwały Zarządu nr 17/2022 z dnia 10.02.2022 r. w sprawie wyborów do Rad Osiedli na kadencję 2022-2025 z dnia 10 lutego 2022 r. wywieszone w siedzibach Kierownictw Osiedli, na klatkach schodowych budynków mieszkalnych oraz umieszczone poniżej:

Uchwała Zarządu nr 17/2022 w sprawie wyborów do Rad Osiedli
Zarządzenie nr 1 – Wybory do Rady Osiedla Piastowskiego
Zarządzenie nr 2 – Wybory do Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych
Zarządzenie nr 3 – Wybory do Rady Osiedla Pomet
Zarządzenie nr 4 – Wybory do Rady Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej
Zarządzenie nr 5 – Wybory do Rady Osiedli Lecha i Czecha
Zarządzenie nr 6 – Wybory do Rady Osiedla Tysiąclecia
Zarządzenie nr 7 – Wybory do Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan
Zarządzenie nr 8 – Wybory do Rady Osiedla Orła Białego
Zarządzenie nr 9 – Wybory do Rady Osiedla Rusa

A oto podstawowe informacje dot. wyborów do Rad Osiedli:

Kandydować w ramach okręgów wyborczych mogą członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu w tych okręgach lub zamieszkali w tych okręgach. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów to 4-14.03.2022 r. w Kierownictwie Osiedla/i, w godzinach pracy. Prawo zgłaszania kandydatów posiadają: Rada Nadzorcza, Rady Osiedli w zakresie obejmującym obszar swojego działania oraz grupa członków licząca co najmniej 25 osób posiadających tytuł prawny do lokalu lub zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Druki list zgłoszeń kandydatów oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie będą do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu (os. Piastowskie 16, p. 117) oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni od 28 lutego 2022 r.

Sposób przeprowadzania opisanych powyżej wyborów określa Regulamin Rad Osiedli.