15 marca 2022 r. [AKTUALIZACJA]

Uprzejmie informujemy, że termin zgłaszania kandydatów minął, w związku z tym prosimy nie składać poniżej załączonych dokumentów.


28 lutego 2022 r.

Zarząd Spółdzielni przypomina, że 13 kwietnia 2022 r. w godz. 12:00-20:00 odbędą się wybory do Rad Osiedli w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2022-2025. Poniżej publikujemy dokumenty dotyczące procedury zgłaszania kandydatów w ww.:

Lista zgłoszenia kandydatów w okręgach jednomandatowych
Lista zgłoszenia kandydatów w okręgach dwumandatowych (os. Tysiąclecia)
Lista zgłoszenia kandydatów w okręgach czteromandatowych (os. Pomet)
Oświadczenie kandydata
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów w wyborach do Rad Osiedli

Kandydować w ramach okręgów wyborczych mogą członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu w tych okręgach lub zamieszkali w tych okręgach. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów to 4-14.03.2022 r. w Kierownictwie Osiedla/i, w godzinach pracy. Prawo zgłaszania kandydatów posiadają: Rada Nadzorcza, Rady Osiedli w zakresie obejmującym obszar swojego działania oraz grupa członków licząca co najmniej 25 osób posiadających tytuł prawny do lokalu lub zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Druki list zgłoszeń kandydatów oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie są do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu (os. Piastowskie 16, p. 117) oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni od 28 lutego 2022 r.

Sposób przeprowadzania opisanych powyżej wyborów określa Regulamin Rad Osiedli.

Zobacz także: Wybory do Rad Osiedli – informacje podstawowe