Zgodnie ze Statutem Spółdzielni prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiadają grupy członków liczące co najmniej 50 osób oraz Rada Nadzorcza i Rady Osiedli. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydować można tylko w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie kandydata winno obejmować jego imię i nazwisko, wiek, zawód oraz miejsce zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania osób zgłaszających lub nazwę organu samorządowego.

Zgłaszający mogą zgłosić tylko jedną kandydaturę w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku części Walnego Zgromadzenia, z której Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej (tj. w częściach obejmujących os. Lecha oraz os. Orła Białego), zgłaszający mogą zgłosić dwie kandydatury w obrębie tych części Walnego Zgromadzenia.

Kandydaci zgłaszani są do Zarządu Spółdzielni na os. Piastowskim 16 w terminie do dnia 1 marca 2021 roku w godzinach pracy Spółdzielni (pon.: 7:00 – 17:00, wt.-pt.: 7:00 – 15:00).

Zgłoszenia kandydatów z roku 2020 pozostają ważne i osoby, które uzyskały poparcie nie muszą ponownie dokonywać swojego zgłoszenia, jako kandydata/tki do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Druki zgłoszenia kandydata/tki do Rady Nadzorczej oraz oświadczenia kandydata/tki wyrażające zgodę na kandydowanie są do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli oraz Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pokój 117) – (z uwagi na COVID-19 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty) oraz poniżej:

Zgłoszenie kandydata/tki do Rady Nadzorczej
Oświadczenie kandydata/tki w wyborach do Rady Nadzorczej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli