Uroczyste i oficjalne otwarcie odbyło się 17 lutego 1977 r., nazwę jaką mu nadano to Dom Przyjaźni „Trojka”. Jego pierwotny adres to os. Manifestu Lipcowego 101. Tak jest! Obecny Dom Kultury „Jędruś”  w tym roku obchodzi 40-te urodziny.

Z tej wyjątkowej okazji 24 listopada na os. Armii Krajowej (bo tak dzisiaj nazywa się to osiedle) obecni, byli pracownicy oraz współpracownicy i wszyscy przyjaciele „Jędrusia” spotkali się, by powspominać „dawne czasy”, podzielić się ciekawymi historiami oraz anegdotami. Organizatorzy na Jubileusz zaprosili specjalnych gości, którzy z DK „Jędruś” byli i są nadal szczególnie związani: Żanetę Mazankę, Wiesławę Piosik, Józefa Miecznika oraz Jana Janusza Tycnera.

Dlaczego „Trojka” stała się „Jędrusiem”? 13 maja 1991 roku Uchwałą Zarządu Spółdzielni podjęto decyzję o zmianie ówczesnej nazwy (Dom Przyjaźni „Trojka”) na Dom Kultury „Jędruś”. Jak się okazuje „Jędrusiami” nazywano oddział partyzancki wywodzący się z lokalnej organizacji konspiracyjnej Odwet współpracujący z Armią Krajową podczas II Wojny Światowej, której założycielem i pierwszym dowódcą został Władysław Jasiński ps. „Jędruś”.

Kierownikami Domu Kultury byli Barbara Łotecka, Witold Siwiński, Jarosław Szlandrowicz, natomiast obecnie tę funkcję pełni Mirosław Maj.

Każde miejsce, zwłaszcza z tak długą i ciekawą historią jak DK „Jędruś” ma pewne indywidulane symbole, które poznaliśmy podczas jubileuszowego wieczoru. Jednym z nich jest Teatr Małych Form „Sieć”, którego pomysłodawcą i założycielem w 1977 roku był ówczesny instruktor ds. teatru Jan Janusz Tycner. Teatr skupiał młodzież z Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II i Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej. Jan Janusz Tycner wystawiając sztuki na podstawie poezji m.in. Sergiusza Jesienina czy Aleksandra Błoka „wychował” trzech wspaniałych aktorów – Mariusza Sabiniewicza, Mariusza Siudzińskiego oraz Dariusza Skibińskiego. Kolejnym przedsięwzięciem ówczesnego instruktora kulturalno-oświatowego Domu Przyjaźni „Trojka” wartym uwagi był cykl poetycki pn. „Rataje Poezją Pisane”, w ramach którego wydano dwa tomiki poezji – „Wielkopolska, miasto w stronę Rataj” i „Dom nad Wartą” z tekstami Łucji Danielewskiej, Andrzeja Pawłowskiego, Krzysztofa Lisa, Tadeusza Beceli, a także Andrzeja Zeylanda, Nikosa Chadzinikolau i Aleksandra Wojciechowskiego.

W latach 70 i 80 paradoksalnie „spółdzielcza” kultura funkcjonowała bardzo prężnie, mimo panującego w Polsce ustroju socjalistycznego i propagandy, w DK „Jędruś” powstawały kolejne sekcje i koła zainteresowań, wśród pracowników panował zapał do pracy i realizacji kolejnych zawodowych wyzwań. Józef Miecznik (pierwszy Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni ds. Społeczno-Wychowawczych) podczas Jubileuszu 40-lecia wspomniał, że Dom Kultury prowadził wtedy wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną, która odpowiadała na potrzeby mieszkańców Rataj. O organizowanych obozach i zimowiskach dla dzieci i młodzieży, podczas których upowszechniano rekreację oraz aktywny tryb życia opowiadała natomiast Żaneta Mazanka (instruktorka kulturalno-oświatowa DK „Jędruś”), która nauczyła jeździć na nartach oraz pływać wiele pokoleń młodzieży z naszej dzielnicy. Natomiast dzięki zajęciom gimnastycznym dla Seniorów dbała o ich dobrą kondycję fizyczną, formę oraz zdrowie, zarażała ich werwą i motywacją do działania.

Jednak DK „Jędruś” to nie tylko teatr, sztuka, poezja oraz sport i rekreacja, to także imprezy cykliczne i plenerowe. Do kolejnych symboli placówki kulturalnej z os. Armii Krajowej należy zaliczyć organizację koncertów finałowych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Spotkań Country, których pomysłodawczynią jest Wiesława Piosik, Kierownik Działu Kultury Spółdzielni w latach 2003-2017. 14 stycznia 2018 r. odbędzie się już 15. Ratajski Finał WOŚP, którego od 10 lat gospodarzem jest właśnie DK „Jędruś”.

Ale to nie koniec. Obecnie niekwestionowanymi wizytówkami DK „Jędruś” są wspaniałe sekcje taneczne: Kolejorz Girls, Kolejorz Kids, Power of Dance oraz Klub tańca towarzyskiego „Finezja”. DK „Jędruś” jest również organizatorem od ponad 40 lat Turnieju Tenisa Stołowego, rozwijają się tutaj sekcje karate oraz judo. To miejsce, w którym mieszkańcy mogli poznać bardzo znane osobistości ze świata teatru, filmu, sportu i muzyki – m.in.: śp. Mariusza Sabiniewicza, śp. Krystynę Feldman, Emilię Krakowską, Piotra Reissa, Zenona Laskowika, a także Mieczysława Hryniewicza,  Ireneusza Krosnego, Magdalenę Zawadzką, oraz Krystynę Podlewską.

Sto lat, Jędrusiu!

Irańska ciekawosta

W sierpniu 1977 roku w DK „Jędruś” miała miejsce niezwykła jak na tamte czasy, wizyta Szachinszacha Iranu Rezy Pahalwiego i jego małżonki, cesarzowej Farah Pahlawi.

Głos Wielkopolski 24 sierpnia 1977 roku o tym wydarzeniu pisał w następujących słowach, na które dziś patrzymy z przymrużeniem oka: (…) Z kolei dostojni goście udali się do dzielnicy mieszkaniowej Rataje. W czasie przejazdu przez nowoczesne, zazielenione i ukwiecone aleje dzielnicy podziwiano funkcjonalność i estetykę wzniesionych domów i licznych obiektów użyteczności publicznej. Szachinszach i cesarzowa Iranu (…) przyjęli zaproszenie do jednej z pięknych placówek na „Osiedlu Młodych” – domu przyjaźni „Trojka”. Dostojni goście zwiedzili pracownię, w której rozwijają swe zainteresowania i pasje artystyczne najmłodsi poznaniacy; następnie uczestniczyli w zaimprowizowanym występie zespołu chóralno-tanecznego dzieci.