Dziś mijają 53 lata od wmurowania kamienia węgielnego pod fundamenty ówczesnej Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej „Rataje” i odczytania aktu erekcyjnego przez Zdzisława Błażejewskiego – Przewodniczącego Zarządu Spółdzielni. 18 lipca 1966 r. w uroczystości udział wzięli: Marian Spychalski – Marszałek Polski, Jerzy Kusiak – przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, gen. bryg. pilot Franciszek Kamiński – dowódca lotnictwa operacyjnego, Jerzy Gawrysiak – sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Franciszek Szczerbal – Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Autor/Twórca: Jerzy Unierzyski
Właściciel: Kronika Miasta Poznania
Źródło: CYRYL