7 października 1958 roku powstała Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Obecną nazwę – SM „Osiedle Młodych” nosi od 1965 roku. Przez 58 lat wiele się zmieniło… Pierwsze inwestycje SM ,,Osiedle Młodych” związane były z ulicą Bogusławskiego, Rutkowskiego i os. Wierzbak w dzielnicy Jeżyce. Rozbudowa powojennego Poznania w kierunku wschodnim skłoniła do zagospodarowania prawego brzegu Warty  i w 1965 r. Spółdzielni powierzono budowę i eksploatację nowych osiedli mieszkaniowych na Ratajach w dzielnicy Nowe Miasto. Pierwsze budynki oddano do użytku w 1968 r. Największy „boom” inwestycyjny to lata 70-te. Po roku 1989 w nowych warunkach ekonomiczno-finansowych w znaczny sposób została ograniczona budowa dalszych mieszkań. Nie oznaczało to jednak przerwania zaplanowanych prac. W połowie lat 90. powstawały nowe, ciekawsze architektonicznie budynki. Ostatnie inwestycje budowlane spółdzielni to bloki mieszkalne oddane do użytku w 2002 roku. Obecnie Spółdzielnia zarządza terenem o powierzchni 2.930 tys. m², na którym mieszka ponad 65 tys. osób, w tym 35 tys. członków. Zasoby Spółdzielni to 287 budynków mieszkalnych, a w nich 30.976 mieszkań i 77 budynków użytkowych.

Ze względu na szczególną datę i urodzinową atmosferę publikujemy fragmenty folderu informacyjnego z 1978 roku wydanego z okazji 20. lat SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.