7 października 1958 roku doszło do zarejestrowania przez Sąd Powiatowy dla m. Poznania Spółdzielni pod nazwą – Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”. Tak jest! Obchodzimy 59-tą rocznicę powstania.

Pierwszym prezesem Spółdzielni został Jacek Więckowski. Spółdzielnia zrzeszała wtedy 70 członków i podjęła starania o pierwsze wskazania lokalizacyjne pod budownictwo plombowe przy ul. Bogusławskiego i Rutkowskiego.

Więcej o historii Spółdzielni i Rataj przeczytasz tutaj: osiedlemlodych.pl/o-nas.