7 października 1958 r. Sąd Powiatowy dla m. Poznania dokonał rejestracji Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Z okazji 62. urodzin zamieszczamy historię wydarzenia, które miało ogromny wpływ na działalność i funkcjonowanie ratajskiej Spółdzielni.

Rok 2000…

W związku z wyrokiem sądu unieważniającym uchwały Zebrania Przedstawicieli z kwietnia 1999 r., m.in. o wyborze Rady Nadzorczej, po konsultacjach i analizie zaleceń Krajowej Rady Spółdzielczej, Zarząd Spółdzielni organizuje i przeprowadza 3 czerwca tego roku w Sali Widowisko-Sportowej „Arena” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w celu uchwalenia niezbędnych zmian w Statucie. Na Walne Zgromadzenie przybywa blisko 6 tys. osób. Jest to pierwsze tak duże zebranie w historii polskiej spółdzielczości. Aktywność członków, działaczy i pracowników oraz wiara w sukces tego zgromadzenia pozwala na realizację jego założeń i uchronienie Spółdzielni przed likwidacją.

Z przedmiotowym wydarzeniem wiążą się kolejne:

  • W 2001 r. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 3 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w Statucie uprawomocnia się.
  • 17-19 stycznia 2002 r. odbywa się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli, które uchwala nowy Statut Spółdzielni i wybiera nowych członków Rady Nadzorczej.
  • 11 września 2002 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu wydaje Postanowienie o wpisie Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z nowym Statutem Spółdzielni i członkami Rady Nadzorczej.
  • W 2005 r. Sąd Najwyższy w Warszawie oddala kasacje wniesione przez kilku członków Spółdzielni od wyroków Sądy Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, które odbyło się 3 czerwca 2000 r. oraz uchwał Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z 17-19 stycznia 2002 r. Wyrok Sądu Najwyższego jest sukcesem wynikającym z zaangażowania zdecydowanej większości członków Spółdzielni, działaczy oraz Zarządu, zapoczątkowanym pamiętnym Walnym Zgromadzeniem w „Arenie”. Wyrok potwierdza, że SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu działa zgodnie z prawem, w oparciu o Statut, który został prawidłowo uchwalony.