7 października 1958 r. Sąd Powiatowy dla m. Poznania dokonał rejestracji Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Tak jest! Obchodzimy 64. rocznicę powstania.

Pierwszym prezesem Spółdzielni został Jacek Więckowski. Spółdzielnia zrzeszała wtedy 70 członków i podjęła starania o pierwsze wskazania lokalizacyjne pod budownictwo plombowe przy ul. Bogusławskiego i Rutkowskiego. Rozbudowa powojennego Poznania w kierunku wschodnim skłoniła władze Poznania do zagospodarowania prawego brzegu Warty i w 1965 r. Spółdzielni powierzono budowę oraz eksploatację nowych osiedli mieszkaniowych na Ratajach w ówczesnej dzielnicy Nowe Miasto. Pierwsze budynki oddano do użytku w 1968 r. Największy „boom” inwestycyjny to lata 70. Wraz z budową nowych osiedli powstawały kolejne Domy Kultury. Po 1989 r. w nowych warunkach ekonomiczno-finansowych w znaczny sposób została ograniczona budowa dalszych mieszkań. Nie oznaczało to jednak przerwania zaplanowanych prac. W połowie lat 90. powstawały nowe, ciekawsze architektonicznie budynki. Ostatnie inwestycje budowlane Spółdzielni to bloki mieszkalne oddane do użytku w 2001 r.

Więcej o historii Spółdzielni i Rataj przeczytasz tutaj: osiedlemlodych.pl/o-nas.