Akcja Lato 2021 w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 6-12 lat odbędzie się w 7 Ratajskich Domach Kultury. Dział Kultury Spółdzielni oraz Ratajskie Centrum Kultury mają nadzieję, że uda się zrealizować planowany program i pozwolą na to tzw. przepisy covidowe.

Zapisy osobiste na tegoroczną Akcję Lato wystartują 7 czerwca w następujących placówkach: DK „Na Skarpie”, DK „Jagiellonka”, DK „Jędruś”, DK „Orle Gniazdo”, DK „Jubilat” (półkolonie odbędą się w Klubie „Złota Jesień” na os. Powstań Narodowych), DK „Polan Sto” oraz DK „Na Pięterku”! Ze względu na epidemię koronawirusa program zajęć opiekuńczo-wychowawczych będzie uwzględniał wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, natomiast w przyszłym tygodniu podamy m.in. planowane terminy turnusów, koszt oraz zasady organizacji. Zapraszamy do śledzenia fanpage’y facebookowych Spółdzielni i Ratajskich Domów Kultury.