Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszamy serdecznie do lektury artykułu o kolejnym etapie prac nad Spółdzielczą Strefą Parkowania.

Co zrobiliśmy do tej pory?

W październiku i w listopadzie 2023 roku odbyły się dwa etapy konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania na terenach zarządzanych przez SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Pierwotne założenia SSP opracowane przez spółdzielczy zespół ds. strefy parkowania i przedstawione na spotkaniach organizowanych przez Kierownictwa Osiedli, były punktem wyjścia do rozmów z mieszkańcami.

Podczas stacjonarnych i elektronicznych konsultacji społecznych mieszkańcy zgłosili kilkaset pytań, próśb o wyjaśnienie i doprecyzowanie poszczególnych kwestii, a także wątpliwości oraz propozycji dotyczących planów wprowadzenia SSP. Na podstawie najczęściej występujących, w grudniu 2023 roku powstało podsumowanie pn. Spółdzielcza Strefa Parkowania – pytania i odpowiedzi, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl/konsultacje-ssp.

Przed nami kolejny etap pracy. Na bazie nadesłanych wniosków mieszkańców, Spółdzielnia przygotowała 3 warianty Spółdzielczej Strefy Parkowania, które przedstawiamy poniżej.

Kliknij w grafikę, by powiększyć lub pobierz plik.


Dlaczego Spółdzielcza Strefa Parkowania jest potrzebna?

Wstępne założenia związane z wprowadzeniem Spółdzielczej Strefy Parkowania (dalej SSP) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zostały przygotowanew związku z licznymi wnioskami mieszkańców Spółdzielni, w szczególności z osiedli Piastowskiego, Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych, Pomet i Tysiąclecia, dotyczącymi uregulowania kwestii parkowania. Od dłuższego czasu tereny Spółdzielni są traktowane jako parkingi buforowe przez osoby z miejscowości ościennych, obrzeży miasta i ze wspólnot mieszkaniowych sąsiadujących z terenami spółdzielczymi.

Likwidacja darmowego parkingu w galerii Posnania, otwarcie trasy kórnickiej i Górnego Tarasu Rataj, bliskość wspólnot mieszkaniowych (Lofty nad Wartą, ul. Wołkowyska, ul. Wagrowska, os. Zodiak) spowodowały jeszcze większą liczbę samochodów na ratajskich parkingach.

Pomimo tego, że co roku staramy się wygospodarować nowe miejsca postojowe, problem ten występuje nadal. Jednak projektując parkingi przy budynkach spółdzielczych powstałych w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia brano pod uwagę znacznie mniejszą liczbę samochodów. Obowiązywał wtedy bowiem inny wskaźnik miejsc parkingowych. Tereny wokół budynków z wielkiej płyty mają określoną powierzchnię, na której z kolei obowiązują ograniczenia w zabudowie w postaci zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przepisy te oraz możliwości finansowe ograniczają perspektywy budowy nowych miejsc postojowych, np. w postaci parkingów wielopoziomowych.

Podstawowym celem wprowadzenia strefy jest umożliwienie parkowania samochodów mieszkańcom Spółdzielni poprzez ograniczenie parkowania aut osób spoza Spółdzielni, którzy traktują miejsca postojowe na Ratajach jako darmowy parking buforowy. Niemniej ważną kwestią jest to, by system nie generował dla Spółdzielni – mieszkańców dodatkowych kosztów.


W jaki sposób mieszkańcy zdecydują o zasadach i wprowadzeniu Spółdzielczej Strefy Parkowania?

SSP nie zostanie wprowadzona bez zgody mieszkańców poszczególnych osiedli. Uważamy, że o zasadach strefy powinni zdecydować wszyscy mieszkańcy Spółdzielni, jednak, czy wprowadzić ją na danym osiedlu  – wyłącznie jego mieszkańcy. W związku z powyższym, w 2024 r. zostaną przeprowadzone 2 ankiety  – pierwsza dot. kształtu i zasad strefy, gdzie prawo będzie miał wypowiedzieć się każdy mieszkaniec Spółdzielni, a po odpowiednim czasie poprzedzonym szeroką kampanią informacyjną, druga, w której wezmą udział wyłącznie mieszkańcy danego osiedla, którzy odpowiedzą na pytanie, czy wyrażają zgodę na wprowadzenie strefy parkowania na swoim osiedlu.

Najpierw bowiem powinniśmy wspólnie podjąć decyzję, na jakich zasadach ma funkcjonować strefa parkowania, a dopiero potem – czy ma ona zostać wprowadzona na danym osiedlu.

Z racji tego, że mieszkaniec np. os. Orła Białego będzie mógł darmowo parkować np. na os. Piastowskim i odwrotnie, konieczne jest by również on mógł wypowiedzieć się w pierwszej ankiecie.

W związku z powyższym, wprowadzając opisany sposób przeprowadzenia ankiet, w pierwszej z nich głosy będą liczone w skali całej Spółdzielni (zdecyduje większość zwykła biorących udział), zaś w drugiej ankiecie  – głosy liczone będą wyłącznie w skali danego osiedla (również zdecyduje większość zwykła biorących udział).


Weź udział w ankiecie, by mieć wpływ na decyzję!

Upoważnienia do bezpłatnego parkowania będą uprawniały do korzystania z miejsc postojowych na wszystkich osiedlach zarządzanych przez Spółdzielnię, na których będzie wprowadzona SSP. W związku z tym, Państwa głosy w pierwszej ankiecie będą bardzo ważne! Dzięki niej mieszkańcy zdecydują jakie zasady będą obowiązywać w SSP i jak ma ona wyglądać. Im większa liczba mieszkańców weźmie udział w ankiecie, tym jej wyniki będą bardziej realnym odzwierciedleniem Państwa opinii na przedmiotowy temat.


Kiedy zostanie przeprowadzona ankieta?

Od 2 do 4 kwietnia br. gospodarze domu będą dostarczać do skrzynek na listy ankiety dotyczące zasad Spółdzielczej Strefy Parkowania (osoby, które wskazały inny adres korespondencyjny otrzymają listy przekazane przez Pocztę Polską). Ankieta będzie składała się z pisma przewodniego, formularza ankiety oraz opisu 3 wyżej przedstawionych wariantów. Przypominamy, że przed oddaniem głosu można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o SSP dostępnymi w podsumowaniu pn. Spółdzielcza Strefa Parkowania – pytania i odpowiedzi na www.osiedlemlodych.pl/konsultacje-ssp.

Aby wziąć udział w ankiecie, wystarczy wpisać dane i zaznaczyć w formularzu ankiety Państwa wybór poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce. Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce spowoduje, że głos będzie nieważny. Informujemy, że jedna ankieta przypada na jedno mieszkanie. Zwrotu ankiety (dostarczonego przez Spółdzielnię pisma z widocznymi Państwa danymi znajdującymi się w lewym górnym rogu) należy dokonać do 12 kwietnia br. włącznie poprzez:

 • przesłanie pocztą elektroniczną na adres mailowy Kierownictwa Osiedla/i w formie skanu lub zdjęcia;
 • dostarczenie do Kierownictwa Osiedla/ i (skrzynka podawcza);
 • przesłanie pocztą tradycyjną na adres Kierownictwa Osiedla/ i;
 • przekazanie gospodarzowi domu (o terminie zbierania ankiet przez gospodarza domu zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu wywieszonego na tablicy ogłoszeń na klatce schodowej).

Dane kontaktowe do Kierownictw Osiedli znajdują się na stronie internetowej www.osiedlemlodych.pl na poszczególnych podstronach osiedli.


Co dalej?

Ze względu na złożoność tematu, prezentujemy etapy prac nad wprowadzeniem SSP:

 1. Październik 2023 r – I etap konsultacji społecznych – przedstawienie pierwotnych założeń SSP na spotkaniach z mieszkańcami zorganizowanymi przez Kierownictwa Osiedli
 2. Listopad 2023 r. – II etap konsultacji społecznych – opiniowanie pierwotnych założeń SSP przez mieszkańców drogą tradycyjną i mailową
 3. Listopad/grudzień 2023 r. – analiza wniosków mieszkańców przez Spółdzielnię
 4. Grudzień 2023 r. – Podsumowanie wniosków mieszkańców przez Spółdzielnię – wyłożenie do publicznej wiadomości
 5. Styczeń-marzec 2024 r. – przygotowanie wariantów SSP przez Spółdzielnię na bazie wniosków mieszkańców
 6. Marzec 2024 r. – kampania informacyjna o wariantach Spółdzielczej Strefy Parkowania przygotowująca do przeprowadzenia ankiety (obecny etap)
 7. Kwiecień 2024 r . – III etap konsultacji społecznych – przeprowadzenie ankiety dotyczącej zasad SSP wśród wszystkich mieszkańców Spółdzielni (pierwsza ankieta)
 8. Drugie półrocze 2024 r. – przeprowadzenie ankiety dotyczącej wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania na os. Piastowskim (wyrażenie/niewyrażenie zgody) wśród mieszkańców wyłącznie os. Piastowskiego.