Aquanet SA uprzejmie informuje, że rozpoczął parce remontowe polegające na modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ronda Rataje, które potrwają do listopada br. Prace będą prowadzone punktowo, metodą bezwykopową z zastosowaniem najnowszych technologii. Poniżej przedstawiamy etapy prac remontowych:

etap I – 08.04 (5 tygodni):

 • ul. B. Krzywoustego (południowa strona) i ul. Juracka, na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do ul. Jurackiej (ruch pieszych będzie odbywał się tą samą stroną chodnika, pojawią się utrudnienia związane z ustawianą koparką i wywrotką częściowo na chodniku);
 • na odcinku od skrzyżowania ul. B. Krzywoustego i ul. Jurackiej do vis a vis BETA Pasaż prace przez ok. 2 tyg. (zajęcie miejsca parkingowego na chodniku asfaltowym, zamknięcie chodnika dla pieszych, kilkugodzinne zamknięcie wody (jednorazowe) dla budynków os. Piastowskie 14-16, 18-24);

etap II – 23.04 (6 tygodni):

 • ul. B. Krzywoustego (południowa strona), na odc. od ul. Jurackiej do Ronda Rataje (zajęcie jezdni – skrócenie pasa prawoskrętu z ul. Krzywoustego w ul. Zamenhofa od 27.04.2019 przez ok. 4 tygodnie, zamknięcie dwóch pasów przed rondem od 27.04. do 28.04.2019 spowoduje duże utrudnienia w płynności ruchu samochodowego w tym rejonie, zamknięcie odcinka chodnika wzdłuż ul. B. Krzywoustego i skierowanie pieszych chodnikami bliżej os. Piastowskiego, pojawią się utrudnienia związane z ustawianą koparką i wywrotką częściowo na chodniku);

etap III – ul. B. Krzywoustego (południowa strona) – 17.06. (przez ok. 4 tygodnie): 

 • na odc. od ronda Rataje do bloku nr 23-26 na os. Jagiellońskim (wykop w zewnętrznym pasie tarczy ronda, wprowadzenie organizacji ruchu z zamknięciem zewnętrznego pasa tarczy ronda od 06.07.2019 przez ok. 3 tygodnie, pojawią się utrudnienia związane z ustawianą koparką i wywrotką częściowo na chodniku / ścieżce rowerowej, kilkudniowe zajęcie terenu zieleni / chodnika / ścieżki rowerowej);

etap IV – ul. Zamenhofa (wschodnia i zachodnia strona) przez ul. Piłsudskiego –  23.04 (przez ok. 12 tygodni):

 • na odc. od ronda Rataje do bloku 31-34 na os. Jagiellońskim (pojawią się utrudnienia związane z ustawianą koparką i wywrotką częściowo na chodniku / ścieżce rowerowej, kilkudniowe  zajęcie terenu zieleni/chodnika/ścieżki rowerowej);\
 • na odc. od skrzyżowania ul. Zamenhofa i ul. Piłsudskiego na wysokości marketu Biedronka (zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu na odcinku ok. 30 m na wysokości Biedronki, zwężenie pasa do zawracania, przejazd zostanie zachowany, kilkugodzinne, jednorazowe zamknięcie wody dla Biedronki oraz mieszkańców os. Jagiellońskiego);

Największe utrudnienia:

23.04.2019 r. – odc. od skrzyżowania ul. Zamenhofa i ul. Piłsudskiego na wysokości marketu Biedronka

 • zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu na odcinku ok. 30 m na wysokości Biedronki, zwężenie pasa do zawracania, jednak przejazd zostanie zachowany – ok. 2 tygodni;
 • kilkugodzinne, jednorazowe zamknięcie wody dla Biedronki oraz mieszkańców os. Jagiellońskiego

27.04.2019 r.

 • zamknięcie dwóch pasów dojazdowych do ronda z kierunku mostu Królowej Jadwigi (weekend 27/28.04.2019 r.);
 • zajęcie jezdni – skrócenie pasa prawo-skrętu z ul. Krzywoustego w ul. Zamenhofa;

06.07.2019 r. – odcinek od ronda Rataje do bloku nr 23-26 na os. Jagiellońskim

 • wprowadzenie organizacji ruchu z zamknięciem zewnętrznego pasa tarczy ronda.