Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że Aquanet S.A. wprowadziła nową taryfę opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Taryfa weszła w życie 19 grudnia 2023 r. i dotyczy trzech kolejnych lat. Stawka za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki wzrosła względem dotychczasowej o ok. 16 %. Ponadto informujemy, że powyższy wzrost obowiązuje w pierwszym roku nowej taryfy, natomiast w kolejnych dwóch latach stawka ponownie ulegnie zmianie.

Nowa stawka wynosi 14,83 zł / m³ brutto (dotychczasowa obowiązująca od 7 października 2023 r. – 12,76 zł / m³ brutto) w tym:

  • za dostarczaną wodę – 5,82 zł / m³ brutto (dotychczas – 5,08 zł / m³ brutto),
  • za odprowadzane ścieki – 9,01 zł / m³ brutto (dotychczas – 7,68 zł / m³ brutto).

Ww. stawka zostanie uwzględniona w miesięcznym wymiarze opłat za używanie lokali od stycznia lub lutego 2024 r. (w zależności od Kierownictwa Osiedla/i).

Przypominamy, że opłata za zimną wodę i odprowadzanie ścieków w Spółdzielni ustalana jest w oparciu o taryfy Aquanet S.A. oraz prognozy zużycia wody skalkulowane na podstawie danych z poprzedniego okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym Spółdzielnia pełni jedynie funkcję pośrednika pomiędzy Aquanet S.A. oraz użytkownikami lokali i nie ma wpływu na wysokość opłat w tym zakresie.